Wszystko, czego potrzebujesz, by podłączyć nieruchomość do sieci kanalizacji sanitarnej

Wymogi prawne nakładają na właściciela obiektu konieczność podłączenia kanalizacji wewnętrznej do sieci kanalizacji sanitarnej. Pozwala to samorządom zaplanować gospodarkę ściekową, a mieszkańcom odprowadzać nieczystości do oczyszczalni. Aby wykonać taką inwestycje, należy wykonać kilka czynności oraz zgromadzić potrzebne materiały.

Dokumentacja techniczna inwestycji

Przed rozpoczęciem prac właściciel nieruchomości powinien wystąpić do urzędu gminy o pozwolenie na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego. Pozwolenie z mapą geodezyjną będzie zawierało parametry techniczne instalacji. Dopasowanie odpowiednich średnic rur pozwoli na zebranie materiałów zgodnych ze specyfikacją. Plan instalacji kanalizacyjnej jest sprawdzany po zakończeniu inwestycji przez osobę wyznaczoną do takich zadań. Plan prac jest przewidziany do realizacji w określonym czasie, w którym inwestor zobowiązuje się wykonać podłączenie kanalizacji do sieci.

Element podstawowy, czyli rury systemu kanalizacyjnego

Nieczystości będą transportowane z budynku do studni kanalizacyjnej za pomocą rur. Muszą być to wyroby dostosowane do kanalizacji zewnętrznej. Najłatwiej rozróżnić je po kolorze pomarańczowym oraz symbolach nadrukowanych na ściankach. Są one wzmacniane, dzięki czemu wytrzymują nacisk ziemi, którą są zasypane. W szczególnie trudnych warunkach można zastosować rury o wyższych parametrach lub dodatkowo rury osłonowe. Wskazane jest to w wypadku ruchu kołowego w miejscu ułożenia instalacji kanalizacyjnej. W razie konieczności można stosować kolana kątowe dla optymalnego ułożenia rur.

Elementy łączące rury kanalizacyjne

Do połączeń pomiędzy rurami lub podłączenia kolejnych rur służą trójnik i kolana. Ułatwia to możliwość podłączenia kolejnej rury bez konieczności stosowania studni kanalizacyjnej. Dzięki różnym wariantom kształtek możliwy jest montaż pod dowolnym kątem. Tak samo jak rury, również i kształtki są wzmacniane i przeznaczone do stosowania w instalacjach podziemnych.

Łączenie i inspekcja sieci kanalizacyjnej

Przy długich odcinkach sieci kanalizacyjnej występuje konieczność stosowania studni kanalizacyjnych. Mogą one ułatwiać rewizję i czyszczenie kanalizacji. Obiekty takie służą również do łączenia kilku instalacji. Specjalnie zaprojektowana podstawa wyposażona jest w przyłącza kanalizacyjne. Wysokość studni można dopasowywać do terenu. Zakończeniem studni jest pokrywa wykonana z materiału dopasowanego do przewidywalnego obciążenia. Stosując studnie kanalizacyjne, łatwo można dokonywać przeglądu kanalizacji.

Przy pomocy studni o różnych rozmiarach można wykonywać sieć przyłączeniowa do wielu obiektów. To rozwiązanie stosowane na osiedlach domów jednorodzinnych.

Akcesoria zabezpieczające instalacje sanitarną przed awariami

Dwa elementy mogą wspomóc działanie kanalizacji i pozwolić na jej długie używanie bez awarii. Jednym z nich jest zasuwa burzowa posiadająca zawór zwrotny. Przy zastosowaniu takiego rozwiązania w przypadku awarii sieci kanalizacyjnej nie ma możliwości, aby nieczystości wróciły do sieci wewnętrznej budynku. Jest to zabezpieczenie przed cofnięciem się ścieków. Warunek taki jest konieczny, jeżeli budynek znajduje się w obniżeniu terenu.

Drugim elementem jest przejście murowe ograniczające możliwość uszkodzenia rury kanalizacyjnej przechodzącej przez fundamenty budynku. Powinny być one montowane podczas budowy, aby ułatwić późniejsze układanie instalacji kanalizacyjnej i jej łączenie z główną siecią kanalizacyjną.

Dobrze przygotowana inwestycja pozwoli na wykonanie poprawnego planu sieci kanalizacyjnej oraz użycie materiałów odpornych na uszkodzenia, a zamontowanie studni kanalizacyjnych umożliwi wykonanie ewentualnych prac serwisowych.

Źródło: Elplastplus.pl

[Głosów:2    Średnia:3.5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here