Budowanie siły kapitału ludzkiego w czasie restrukturyzacji firmy.

Zmiany na rynku powodują konieczność wpływania kadry kierowniczej na nowe formy struktur zatrudnionych pracowników. Często działy firm tracą swoją rolę i muszą być zastępowane zespołami działającymi w innym kierunku.

Likwidacja sytuacji kryzysowych w związku z planowanymi reorganizacjami kadr

Pracownicy różnie reagują na informacje o spadających wynikach finansowych oraz o planach kierownictwa firmy. Często strach spowodowany możliwą utratą pracy wpływa na efektywność realizacji dotychczasowych zadań. Może to zaburzać działanie całej organizacji, wydłużając czas potrzebny na wypracowanie efektów planowanych zmian. Podstawowym zadaniem osób nadzorujących restrukturyzacje powinno być tworzenie czytelnego przekazu informacji. To ułatwi interakcję i zmniejszy ilość sytuacji konfliktowych z pracownikami.

Wykorzystanie wiedzy dotychczasowych pracowników i budowa ich nowego potencjału

Najgorszą rzeczą, jaką może zrobić firma to zwolnienie dotychczasowych pracowników i zatrudnienie nowych. Tracony przez to jest czas oraz wzrasta ryzyko złych decyzji i zatrudnienia osób niepasujących do stylu organizacji. Mając własne zasoby kadrowe, podmiot może korzystać z usług firm zewnętrznych takich jak https://www.lhhpolska.pl/pl/restrukturyzacja-i-outplacement/outplacement-grupowy. Doradcy pomogą zbudować model współpracy z pracownikami, aby mogli się oni odnaleźć w zmienionej strukturze organizacyjnej. Dopasowanie oferty edukacyjnej skierowanej do osób z likwidowanych działów pozwoli na szybkie rozpoczynanie nowych projektów, ponieważ znają one już styl i charakterystykę działania firmy.

Wypracowanie dobrych praktyk kadrowych na przyszłość

Wszystkie takie ustalenia będą mogły być używane podczas dalszej działalności firmy. Aplikacje systemowe pozwolą na stworzenie wewnętrznego tynku pracy, aby pracownik miła wpływ na swoją ścieżkę kariery. Umożliwi to na zachowanie doświadczonych i wypróbowanych współpracowników. Tak zaplanowane zmiany ułatwią reorganizację oraz wzmocnią strukturę i powiązania kadrowe. Działa to również motywacyjne oraz wymusza na członkach zespołów wyższą jakość realizowanych projektów. Nie bez znaczenia jest świadomość pracownika o istniejących działaniach ochronnych realizowanych przez zakład pracy.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here