Notariusz i jego czynnośći

Notariusz odpowiada za czynności, przy których strony chcą nadać lub są obowiązane nadać formę notarialną. Warto też dodać, że asesor notarialny, którego zatrudnimy w kancelarii notarialnej może dokonywać czynności notarialnych. Wszystkie czynności, które są dokonane zgodnie z prawem przez notariusza noszą miano dokumentu urzędowego.

Tłumaczenie dokumentów

Wszystkie czynności notarialne wykonywane są przez notariusza w języku polskim. Oczywiście może on także wykonać dokument w języku obcym, jeżeli tego oczekuje strona. Może on skorzystać z usługi tłumacza przysięgłego, który przetłumaczy oficjalne pismo lub przetłumaczyć samemu, jeżeli posiada odpowiednie umiejętności

Zadania notariusza

Do głównych zadań notariusza należy sporządzanie aktów notarialnych oraz sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia. Jednocześnie też sporządza poświadczenia oraz doręcza oświadczenia i spisuje protokoły. Warto też dodać, że sporządza protesty weksli oraz czeków, a także przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe. Wynika to z tego, że notariusz wykonuje zawód zaufania publicznego i dlatego ludzie chętnie powierzają mu swoje pieniądze. Jego zadaniem jest także sporządzanie wypisów, odpisów oraz wyciągów dokumentów. Na żądanie stron może także sporządzić projekty aktów, oświadczeń oraz innych dokumentów. Odrębne przepisy może przydzielić mu także wykonywanie lub sporządzenie innych czynności. Szereg prerogatyw jak widać jest dość szeroki i ma wpływ na to ile zarabia notariusz. Kancelaria notarialna to miejsce, w którym ludzie powierzają zarząd mieniem notariuszowi i w pełni mu ufają. Dlatego tak ważne jest, żeby notariusz zarabiał godne pieniądze i mógł w pełni skupić się na swojej pracy. Dobry notariusz potrafi zarobić od ośmiu do kilkunastu tysięcy złotych. Najlepsi zarabiają nawet sumy przekraczające dwadzieścia tysięcy złotych. Takie kwoty są możliwe do zarobienia w większych miastach, tam, gdzie jest więcej klientów.

Podsumowanie

Trzeba zauważyć, że wszystkie akty oraz dokumenty, które sporządza notariusz powinny być zrozumiałe oraz przejrzyste. Notariusz musi przez cały czas sprawdzać zabezpieczone prawa i interesy stron, tak żeby czynności notarialne nie spowodowały żadnych negatywnych skutków prawnych.

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na notariuszadamrobak.pl.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here