szkolenia iso

Systemy zarządzania jakością obecne są niemal w każdym zakładzie pracy. Trudno się temu dziwić – tylko sprawny model zarządzania jest w stanie przetrwać w warunkach gospodarki rynkowej. Dla każdego pracodawcy niezwykle istotne jest, aby wszelkie wewnętrzne procedury i instrukcje były zgodne z powszechnie obowiązującymi normami ISO. Tylko wtedy możliwe będzie uzyskanie certyfikacji, która pełni bardzo ważną funkcję w obrocie.

Dotyczy to przede wszystkim takich placówek jak szpitale i przechodnie

Firma, która dysponuje odpowiednim zapleczem i spełnia określone prawem standardy, może liczyć na opiekę ze strony organów administracji publicznej. Ponadto tylko wtedy możliwe jest skuteczne ubieganie się o dotacje celowe przyznawane ze środków publicznych.

Aby odpowiedzieć na pytanie, czy przedsiębiorstwo spełnia wymogi formalne, niezbędne jest określenie, czy wszystko w nim działa sprawnie. Konieczne wydaje się być implementowanie określonych systemów zarządzania. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że ubieganie się o certyfikat wiąże się z koniecznością dochowania wszelkich standardów jakościowych.

Dlatego w pierwszej kolejności niezbędne wydaje się przeprowadzenie audytu wewnętrznego. Od jego wyników zależeć będzie dalsza przyszłość przedsięwzięcia. Taki audyt powinien przeprowadzić audytor, który posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie certyfikacji.

Jeżeli firma nie ma w swoim gronie odpowiednio wykwalifikowanego pracownika, niezbędne jest zatrudnienie audytora zewnętrznego. Jest to jednak czynność czasochłonna, ponieważ konieczne jest spisanie odrębnej umowy o certyfikację. Aby zrobić to skutecznie, niezbędne jest przebrnięcie przez bardzo uciążliwą procedurę formalną. Kwestią sporną może okazać się również wynagrodzenie takiego fachowca. Jak powszechnie wiadomo, usługi tego typu są bardzo drogie. Dlatego wielu pracodawców decyduje się na przeszkolenie swojego pracownika. Jest to zdecydowanie korzystne rozwiązanie, które sprawia, że można poczynić znaczne oszczędności w zakładowym budżecie.

szkolenia

Szkolenia ISO organizowane są przez profesjonalne placówki certyfikacyjne

W ramach kursu pracownik nabywa pełne i rzetelne informacje na temat dostępnych norm certyfikacyjnych oraz procedur ich nabywania. Nie bez znaczenia pozostaje także kwestia wyszkolenia odpowiednich umiejętności miękkich. Jak wiadomo, osoba audytora musi być wolna od nacisków, cierpliwa i koleżeńska. Dlatego zdecydowanie zaleca się wybór pracownika, który daje prawidłową rękojmię wykonywania obowiązków audytora już na wstępie. Dzięki temu z łatwością będzie można przeprowadzić szkolenie, a pracodawca w bardzo szybkim czasie będzie w stanie wdrożyć procedurę certyfikacyjną.

Po wyszkoleniu danej osoby należy zapewnić jej odpowiednie warunki do wykonywania obowiązków. W tym celu niezbędne jest utworzenie stanowiska pełnomocnika do spraw zarządzania jakością. Wtedy to na takiej osoby będą ciążyły wszystkie obowiązki związane z bieżącą obsługą certyfikacji. Nie jest to zadanie łatwe, dlatego warto w tym zakresie skrupulatnie określić jego obowiązki.

Powinno to nastąpić poprzez stosowne zmiany w karcie pracy na danym stanowisku. Często z pracownikami zarządzającymi jakością podpisywane są odrębne umowy lojalnościowe. Należy jednak pamiętać, że wiąże się to z koniecznością zapewnienia odrębnego wynagrodzenia z tytułu zakazu konkurencyjnej działalności po jego stronie.

szkolenia firmowe

Wdrożenie danego modelu certyfikacji jest procedurą długotrwałą, jednakże z pewnością bardzo korzystną dla pracodawcy. Jedynie wtedy możliwe będzie uzyskanie stosownego certyfikatu, którym można skutecznie posługiwać się w obrocie. Warto nadmienić, że konieczna jest wizyta organu certyfikacyjnego w naszej placówce. Wtedy sprawdza on, czy modele zarządzania jakością produktów lub usług zostały wdrożone w należyty sposób.

Nie bez znaczenia pozostaje również kwestia opracowania określonych procedur i instrukcji. Są to przepisy, które obowiązują wewnątrz, co oznacza, że muszą się stosować do nich zarówno pracownicy, jak i klienci danego zakładu. Nie mają one charakteru powszechnie obowiązującego, co oznacza, że inne osoby są względem nich całkowicie neutralne.

Warto pamiętać, że wyszkolony pełnomocnik do spraw ISO musi co roku przyjmować zewnętrznych audytorów, którzy zostali delegowani przez organ certyfikujący. W ramach wstępnego szkolenia dokładnie określane są procedury, których należy w tym zakresie przestrzegać. W każdej jednak sytuacji można być pewnym, że sprawne wdrożenie systemu zarządzania jakością może przynieść zakładowi pracy znaczne profity.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here