szkolenie z negocjacji

Osoby piastujące ważne stanowiska kierownicze doskonale wiedzą, jak ciężko jest wynegocjować lukratywny kontrakt. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że wielu przedsiębiorców decyduje się w tym zakresie na skorzystanie z usług radców prawnych. Są to wykwalifikowani prawnicy, którzy posiadają rzetelną wiedzę na temat regulacji gospodarczych oraz zasad zawierania umów o charakterze cywilnoprawnych. Ich rola w obrocie jest doniosła, dlatego w sytuacji, gdy firma chce uzyskać bardzo korzystny dla niej kontrakt, zdecydowanie zaleca się skorzystanie z pomocy takiego fachowca.

Czasami jednak występują sytuacje, w których nie jest konieczne zatrudnianie radcy prawnego. Dotyczy to w szczególności ewentualności, gdy zawierane umowy z danym kontrahentem mają charakter powtarzalny. Ponadto wielu kierowników firm uważa, że radcy prawni mają skłonność do popadania w rutynę, a co za tym idzie nie są w stanie formułować postanowień o charakterze jednostkowym i indywidualnym. Ponadto zaznacza się, że w niektórych branżach niezbędne jest posiadanie wnikliwej wiedzy na temat danego sektora gospodarki.

Tym samym przedsiębiorcy czasami decydują się na prowadzenie negocjacji na własną rękę

Aby móc skutecznie narzucić swoją wolę kontrahentom, niezbędne w tym zakresie wydaje się szkolenie z negocjacji. W ramach takiego kursu przedsiębiorca nabywa wiedzę na temat rozmów z innymi ludźmi. Jak powszechnie wiadomo, istnieją różne typy osobowości.

Przedsiębiorcy zwykle są cholerykami, którzy lubią w sposób stanowczy ingerować w zapatrywanie określonych osób na dany temat. Tym samym są to osoby apodyktyczne, które mają skłonność do szybkiego podejmowania ryzykownych decyzji. Aby stworzyć odpowiednio chwytliwą pułapkę na taką osobę, niezbędna jest świadomość jej słabych stron. Tego właśnie można nauczyć się na takim szkoleniu.

Ponadto w ramach kursu kierownik zakładu może nabyć praktyczne umiejętności w zakresie zawierania umów kompromisowych. Jak powszechnie wiadomo, istnieją sytuacje patowe, które sprawiają, że zawarcie kontraktu jest niezwykle trudne, czasem wręcz niemożliwe. Dlatego w takiej sytuacji konieczne wydaje się wypracowanie rozwiązania, które może zostać zaakceptowane przez obydwie strony kontraktu.

szkolenie

Aby móc uczynić to skutecznie, niezbędne wydaje się odwołanie do zasad logicznego rozumowania oraz umiejętności negocjacyjnych. W przypadku, gdy kontrahent również jest władny podejmować ustępstwa, możliwe jest stworzenie umowy, z której każda ze stron będzie w pełni zadowolona.

Najczęściej jednak dochodzi do sytuacji, gdy jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Tym samym może ona wykorzystać jej przymusowe położenie. Jest to zdecydowanie bardzo niekorzystne dla tej strony, ponieważ może znacząco nadwątlić jej zaufanie do drugiej osoby. Dlatego w ramach szkolenia z negocjacji poruszane są mechanizmy, dzięki którym możliwe jest zapewnienie w każdych warunkach równowagi stron.

Tylko dzięki temu możliwe będzie osiągnięcie pełnego zadowolenia każdego negocjatora z zawartego kontraktu. Ponadto w sytuacji, gdy dane postanowienie będzie budziło zastrzeżenia drugiej strony, będzie ona mogła wnieść umotywowany sprzeciw. Taki zapis zostanie poddany odrębnej dyskusji, w ramach których możliwe będzie dążenie do kompromisu.

W dobrym tonie jest również możliwość skorzystania z innych form polubownego rozwiązywania sporów. Coraz większą popularnością cieszy się mediacja. W jej ramach obie strony spotykają się z bezstronnym i niezawisłym podmiotem, którego określa się mianem mediatora. Jest to wykwalifikowany fachowiec, który doskonale zna sposoby zarządzania konfliktem.

negocjacje

Po jego krótkiej przemowie obie strony przedstawią swoje stanowiska. Po takiej wymianie zdań mediator wskaże alternatywne metody rozwiązania konfliktu oraz skutki, jakie mogą się wiązać z przyjęciem danej opcji. Co ważne, mediacja w żadnym wypadku nie jest wiążąca i każda strona może od niej odstąpić.

Szkolenie z technik negocjowania opiera się również o możliwość przeprowadzenia arbitrażu. Tym samym kursanci dokładnie poznają specyfikę tej metody rozwiązywania sporu. Należy mieć jednak na uwadze, że znacząco różni się ona od procedur mediacyjnych.

Jeszcze przed przystąpieniem do arbitrażu obie strony muszą zgodzić się na wiążący charakter orzeczenia, które zostanie wydane przez profesjonalnego arbitra. Bardzo ważne jest, aby była to osoba bezstronna. Jest to swoista gwarancja, że wydane orzeczenie nie będzie podyktowane interesem tylko jednej strony. W arbitrażu liczą się umiejętności negocjacyjne oraz chłodna kalkulacja.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here