analiza ryzyka

Zarządzanie jakością rozumiane jest jako podejście, które dąży do poprawy efektywności organizacji ale również jej elastyczności i ma na celu jak najlepsza realizację potrzeb klienta. Aby było skuteczne powinno obejmować całe przedsiębiorstwo. Zarządzanie jakością często mylone jest z zapewnieniem jakości, które związane jest z produkcją, projektowaniem lub wytwarzaniem dobrego produktu.

Ponieważ każde działanie w firmie może mieć wpływ na jakość oferowanych produktów lub usług, każdy pracownik powinien dążyć do doskonalenia swoich umiejętności na stanowisku pracy. Najlepszą metodą poprawy jakości są oczywiście szkolenia, które obejmują każdy z działów, po uprzedniej analizie potrzeb pracowników i oczekiwać pracodawców. jest to szczególnie ważne, gdy mowa o jakości i bezpieczeństwie żywności.

Do zagadnień zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiej jakości zdrowotnej żywności przywiązuje się coraz większą wagę. Firmy produkujące żywność, którym zależy na jakości bardzo często wysyłają swoich pracowników na szkolenia haccp, gdyż system ten szczegółowo reguluje wszystkie kwestie związane z bezpieczeństwem.

Co to jest HACCP?

HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Points) – System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli.
W nazwie systemu występują dwa zasadnicze elementy. Z jednej strony jest to przeprowadzenie analizy wszystkich możliwych zagrożeń wpływających na końcowe bezpieczeństwo produktu. Przeprowadzona analiza daje podstawę do określania tak zwanych krytycznych punktów kontroli.

HACCP jest metodą zapewniającą bezpieczeństwo żywności, która opiera się przede wszystkim na zapobieganiu zagrożeniom. Metoda HACCP polega na identyfikacji niebezpieczeństw i reakcji na nie, gdy zagrożenie wystąpi. Dodatkową zaleta systemu jest określenie metod eliminacji lub ograniczania zagrożeń oraz ustalenie i wprowadzenie działań naprawczych, aby w przyszłości unikać podobnych zdarzeń.

szkolenia haccp

Dążenie Polski do wejścia do Unii Europejskiej związane było ściśle m.in. z pełną harmonizacją naszego prawa z wymogami UE, określonymi w odpowiednich dyrektywach i rozporządzeniach. W krajach UE oraz USA system HACCP jest obowiązkowy z prawnego punktu widzenia we wszystkich branżach przemysłu spożywczego, obrocie żywnością oraz w żywieniu zbiorowym.

Zasady sytemu HACCP

System HACCP działa w oparciu o 7 podstawowych zasad określonych w Kodeksie Żywnościowym, takich jak

-analiza zagrożeń- gdzie następuje identyfikacja i ocena zagrożeń, a także ryzyka występowania, ustala się tez środki kontroli i metody zapobiegania zagrożeniom,
-ustalenie Krytycznych Punktów Kontroli, które ma na celu eliminację lub minimalizację wystąpienia zagrożeń,
-ustalenie dla każdego z krytycznych punktów kontroli parametrów, jakie powinien spełniać produkt, a także granic tolerancji,
– ustalenie systemu monitorowania krytycznych punktów kontroli oraz wprowadzenie go,
-ustalenie postępowania naprawczego (korygującego), gdy nie spełniony jest któryś z punktów kontroli,
– ustalenie sposobu weryfikacji, który potwierdzi skuteczność i zgodność z wytycznymi
– opracowanie i prowadzenie dokumentacji systemu HACCP, z opisem każdego z etapów oraz sposobem rejestrowania i przechowywania danych, a także ich archiwizacji.

Dlaczego warto wdrożyć system HACCP?

szkolenia

System HACCP jest systemem, który przynosi korzyści nie tylko przedsiębiorcy działającego w obszarze żywności, ale również konsumentowi. Dzięki obowiązkowi wdrożenia tego systemu konsument zyskuje pewność, że produktu które spożywa są całkowicie bezpieczne. Przedsiębiorca natomiast posiadając prawidłowo wdrożony i poprawnie funkcjonujący system może zyskać przewagę konkurencyjną i budować zaufanie wśród konsumentów. Ma to przełożenie na ocenę marki i jej wizerunku na rynku, a zaufanie do marki jest jedną z najważniejszych zasad gwarantującą sukces.

Poprawność wdrożenia gwarantują szkolenia haccp, które są niezbędnym elementem całego procesu implementacji rozwiązań na każdym szczeblu firmy. Przeszkoleni pracownicy zyskują pewność wykonywanych prac, natomiast przedsiębiorcy otrzymują gwarancję jakości i powtarzalności receptur.

Jaki korzyści płyną ze wdrożenia Systemu HACCP?

Oprócz bezpieczeństwa, które jest nadrzędnym celem wdrożonego systemu przedsiębiorcy zyskują też:
-sprostanie oczekiwaniom klientów,
-spełnienie wymagań prawa żywnościowego,
-aktualizację wiedzy i podniesienie świadomości personelu,
-większa dyscyplina załogi i zacieśnienie współpracy pomiędzy osobami na poszczególnych stanowiskach,
-podniesienie powtarzalności jakości produktów ,
-aktywne podejście do rozwiązywania problemów jakościowych,
-podjęcie działań zaradczych, przed pojawieniem się problemu i ulepszenie infrastruktury ,
-minimalizacja strat produkcyjnych, błędów i braków.

[Głosów:0    Średnia:0/5]
PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułSzkolenie sql
Następny artykułSzkolenia unijne

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here