motywacja finansowa

Motywacja – czym tak naprawdę jest i czy jest w ogóle potrzebna? Słowo motywacja jest bardzo modne, nie jest to jednak tylko moda chwilowa, przemijająca. Bowiem motywacja to stan, kiedy człowiek jest gotowy do określonego działania i kiedy odczuwa on taką potrzebę.

Słownikowa definicja motywacji odnosi się do wszystkich mechanizmów odpowiedzialnych za podjęcie określonego działania, przeprowadzenie, a także zakończenie działania. W kontekście motywacji często pojawia się również słowo motyw. Motyw to coś, co pobudza człowieka do określonego działania lub też odwrotnie, coś co powoduje, że człowiek przestaje działać.

Mówiąc o motywacji bardzo często porusza się temat rodzajów motywacji

Różne rodzaje motywacji odnoszą się do tego, skąd bierze się w człowieku motywacja do takiego, a nie innego działania.

Dwa podstawowe rodzaje motywacji to: motywacja wewnętrzna oraz zewnętrzna. Sama już nazwa sugeruje jakie czynniki mają wpływ na pojawienie się danej motywacji.
Motywacja wewnętrzna to działanie, którego celem jest rozwijanie własnej świadomości, zaspokajanie własnych potrzeb, działanie na własne potrzeby, bez nakazów z zewnątrz. O tym rodzaju motywacji mówimy również, kiedy człowiek podejmując określone działanie nie oczekuje za nie nagrody, zapłaty czy też nie jest to zalecone przez kogoś z zewnątrz.

Przykładem może być gry na gitarze, jedzenie, a także praca, jeżeli wiąże się ona z realizacją pasji. Motywacja wewnętrzna to działanie, które samo w sobie jest celem.
O motywacji zewnętrznej mówi się w przypadku odwrotnym, kiedy człowiek podejmuje konkretne działania w celu uzyskania z tego korzyści, takie zachowanie jest jedynie środkiem to uzyskania jakiegoś celu. Przykładem działania o motywach zewnętrznych może być uczenie się do egzaminów na studiach (nie lubimy, ale trzeba zdać, żeby skończyć studia- cel). W tym przypadku pojawia się również zachęta z zewnątrz, czy to w postaci nagrody czy zapłaty.

rodzaje motywacji

Motywacje dzielą się również na pozytywną i negatywną, jest to podział rzadziej stosowany, ale również bardzo ważny, ułatwiający zrozumienie pojęcie motywacji.

Motywacja pozytywna, inaczej nazywana dodatnią, opiera się na wzmocnionych, „dodanych” elementach. Najłatwiej zobrazować ten rodzaj motywacji poprzez podanie przykładu. Najlepiej będzie posłużyć się tutaj przykładem pracowniczym. Motywacja pozytywna to system nagród i pochwał dla pracownika.
Natomiast motywacja negatywna będzie to, trzymając się tej samej tematyki, system kar, upomnień i dyscyplinowania pracownika. Mówi się tutaj o motywacji ujemnej.

Z jednym i z drugim rodzajem motywacji człowiek spotyka się w swoim codziennym życiu

Można tutaj choćby wspomnieć system motywacyjny w pracy, czy jest czy też nie ma. A jeśli jest to czy ma wymiar dodatni czy negatywny. Akurat temat pracy i motywacji można rozpatrywać dwojako, ponieważ z jednej strony mamy tu do czynienia z motywacją zewnętrzną. Ludzie muszą chodzić do pracy, żeby mieć pieniądze na życie. Ale można wziąć pod uwagę inny aspekt. Ludzie chodzą do pracy, ponieważ chcą mieć pieniądze, które mogą być wykorzystywane również do realizacji motywacji wewnętrznych.

Obecnie rynek pracy jest na tyle rozwinięty, że to częściej pracodawca szuka pracownika, a rzadziej pracownik pracy. I tutaj dochodzimy do punktu, w którym oprócz samego wynagrodzenia, bardzo ważnym elementem wpływającym na decyzję o podjęciu pracy jest system motywacyjny, jaki proponuje pracodawca. System prywatnej opieki medycznej czy premie, nie są już wystarczające. Teraz każdy szanujący się pracodawca powinien to zapewniać. Pracownicy coraz częściej oczekują, aby oprócz tych wymienionych benefitów, pojawiały się jeszcze inne.

wygrywanie

Bardzo ważnym elementem motywacji pozytywnej jest możliwość rozwoju zawodowego, dodatkowe szkolenia z dziedziny, w której dany pracownik się obraca, ale także inne dodatkowe, dotyczące innych aspektów pracy danej firmy, branży. Pracownicy równie często, jak na wysokość zarobków, zwracają uwagę na możliwość awansu. Zaczynając pracę w danej firmie chcą wiedzieć, czy będzie możliwość zmiany stanowiska pracy na wyższy szczebel. Tutaj pojawia się motywacja wewnętrzna pracownika dążącego do samorealizacji, a także do poczucia satysfakcji z wykonywanej pracy.

Dla pracodawcy istotne jest, aby pracownik był zmotywowany do działania, do pracy. Jest to ważny element polityki firm. Im bardziej jest zmotywowany, tym bardziej jest zaangażowany w pracę i bardziej efektywnie ją wykonuje.
Jak widać powyżej, pojęcie motywacji jest bardzo ważnym pojęciem na rynku pracy.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here