motywacja do pracy

Sukces osiągany w każdej firmie zależy wkładu jej pracowników. Poza tym, że pracownicy mogą i potrafią pracować, muszą jeszcze tego chcieć. Niski poziom motywacji do pracy przejawia się obniżeniem zainteresowania, dla pełnionych obowiązków w firmie. Jak sprawić, by motywacja do pracy była na odpowiednim poziomie? Przede wszystkim trzeba zaznajomić się z pojęciem motywacji.

Na czym polega motywacja?

Wewnętrzna motywacja sprawia, że człowiek bezustannie dąży do wyznaczonego celu. Motywację można kształtować, jednak należy pamiętać przede wszystkim o odpowiednim planie działania. Powinna ona stanowić głównego sprzymierzeńca każdego pracodawcy, gdyż z motywowaniem ludzi mamy do czynienia każdego dnia. Nawet jeśli nie odgrywamy roli szefa, mamy ogromny wpływ na otoczenie w pracy. Zdarza się nawet podświadomie oddziaływać na ludzi tak, by działali oni zgodnie z naszą wolą. Warto wiedzieć, że motywacyjne oddziaływanie na personel firmy, jest jedną z głównych funkcji zarządzania.

Stąd też istotną kwestią odpowiedniego zarządzania firmą jest dostosowanie sposobu traktowania pracowników do potrzeb danego pracownika. Mówiąc ściślej, motywowanie polega na podejściu zindywidualizowanym menedżera do danego pracownika, poznania jego systemu potrzeb i oczekiwań oraz stworzenia dla niego takich warunków pracy, które wzbudzą w nim chęć do pracy i doskonalenia umiejętności. Każdy system motywacyjny powinien być przeanalizowany przed wdrożeniem go do organizacji. Powszechnie wyróżnia się wiele teorii motywacji. Dzięki nim łatwiej jest poznać motywację ludzi oraz sposoby podejmowania przez nich.

praca przy komputerze

Oddziaływanie menedżera

Każdy człowiek może zostać zmotywowany. Wystarczy, że poznamy element, który wzbudza w nim motywację. Pracownik podejmuje się działania wtedy, gdy odczuwa stan napięcia, który wynika z poczucia braku czegoś. Element ten pobudza go do podjęcia działań mogących zaspokoić jego potrzeby. Jeśli wyznaczony cel zostanie osiągnięty, napięcie ulega zanikowi. Niezaspokojoną potrzebę nazywamy motywem. Rola menedżera to przede wszystkim takie stymulowanie pracowników, żeby motywy indywidualne ich działań nie ulegały osłabieniu, a poziom motywacji był utrzymany w stanie optymalnym.

Spotkania dyskusyjne z pracownikami mogą być elementem, który wesprze motywację. Warto wiedzieć, że motywowanie do pracy powinno być procesem ciągłym. Należy więc stale zwiększać poziom motywacji, by stale zwiększała się efektywność wyników pracy, jednak tylko do pewnego momentu. Później poczucie motywacji maleje. Dzieje się tak w przypadku ciągłej podwyżki płacy. Jeśli motywacja utrzymywana jest na średnim poziomie, pracownicy będą wykonywali swoją pracę najlepiej.

Przy motywowaniu pracowników powinniśmy zwracać uwagę, że między motywacją a manipulacją istnieje bardzo cienka granica, dlatego należy być bardzo ostrożnym. Jeśli pracownik odkryje fakt, w którym dowie się, że jest przedmiotem procesu manipulacji np. w postaci szantażu emocjonalnego, to wzbudzi to w nim głębokie poczucie dyskomfortu psychicznego, a to z kolei obniży wydajność i negatywny stosunek do manipulatora. Zaleca się więc stosowanie manipulacji jednorazowo, jednak nie w stałej relacji pracowniczej.

motywacja

Poznaj potrzeby pracownika

Fundamentem motywacji jest zapoznanie się z tym, jakie pracownik ma potrzeby. Każdy podwładny wykonujący swoje zadania oczekuje, że w przypadku, gdy wykona je w sposób właściwy, uzyska dzięki temu oczekiwane wartości. Graficzne ujęcie piramidy Maslowa wyróżnia 5 kategorii potrzeb. Stanowią one motor ludzkiego postępowania. Potrzeby te są umieszczone na poszczególnych szczeblach.

Jeśli spełnione zostaną potrzeby z niższych w hierarchii stopni, człowiek dąży wówczas do zaspokojenia tych, które są na wyższym szczeblu. Wyraźnie widoczne jest to w przypadku wynagrodzenia. Im wyższa płaca, tym większe potrzeby pracownika. Jeśli pracownik nie zaspokoi swoich podstawowych potrzeb, motywacja niematerialna będzie wręcz nieskuteczna. Jest to bazowa kwestia i fundament teorii, które przydadzą się każdemu, kto podejmuje się kierowania ludźmi i pragnie ich skutecznie zmotywować.

Wynagrodzenie

Zarobki nie są w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb pracownika. Istnieje silna zależność między wydajnością pracy a płacą, jednak z czasem samo wynagrodzenie przestaje motywować podwładnego. Przy pozyskiwaniu pracowników, to właśnie pieniądze mają największą siłę motywacyjną. W późniejszym etapie pracownik potrzebuje uznania i możliwości samorealizacji. Oznacza to, że będzie on chciał się doskonalić i być doceniany szacunkiem oraz mieć poczucie sukcesu.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here